شرکت ایران سم یکی از بزرگترین و معتبر ترین توزیع کننده های سموم کشنده حشرات و حیوانات موذی اعم از سوسک ، موش ، مار ، عقرب ، پشه ، مورچه ، مارمولک عنکبوت ، رتیل ، ساس ، کک درضمن تمامی محصولاتی که در شرکت ایران سم توزیع میشود کاملا استاندارد و وارداتی که بدونه بو و بدونه لکه و حتی هیچ خطری برای انسان و حیوانات خانگی میباشند سموم حشرات موذی گزنده سمی شامل: سم عقرب کش ایران سم سم رتیل کش سم مار کش سم زنبور کش سم مارمولک کش سم موریانه کش https://iranpoison.com 09109107360 09109107280

comment