خیریه به رسم نیکان

توسط nikancharity 2 هفته پیش

یکی از حامیان موسسه خیریه نیکان، شرکت ماموت خودرو به عنوان نماینده رسمی فولکس واگن در آستانه نوروز نظر به انجام مسئولیت اجتماعی خود، یک دستگاه تیگوان به نیکان اهدا نمود تا در راه امور خیر و حمایت از خانواده های تحت پوشش هزینه شود. ادامه مطلب را مطالعه فرمایید: ________________ www.nikancharity.org

comment