شعر و آهنگ این اثر از خود ایرج رحمانپور می‌باشد

comment