پرویز پرستویی در مصاحبه ای که در تاریخ 16 دی ماه 96 با فریدون جیرانی در برنامه زنده سی و پنج داشت در رابطه با قطع شدن برنامه زنده با حضور ناصر ملک مطیعی صحبت داشت واین موضوع را مورد نقد و بررسی قرار داد.

comment