شوخی ترامپ قبل از ناهار مشترک با رهبر کره شمالی: عکس ما را طوری بگیرید که قشنگ، خوش‌تیپ و لاغر بیفتیم.

comment