بهنام صفوی در بامداد امروز در سن ۳۶ سالگی در شهر اصفهان دار فانی را وداع گفت.

comment