مبحث نماز، روزه و تقوا دین و زندگی

استاد منتظری توسط استاد منتظری 8 ماه پیش

تدریس مبحث نماز، روزه و تقوا توسط استاد یوسفیان پور ? درس 16 سال یازدهم و درس 10 سال دهم ? با انیمیشن و تصویرسازی

comment