سیستم ترمز اضطراری در کامیون های ولوو

مسلم توسط مسلم 2 سال پیش

شرکت ولوو به تازگی سیستم ترمز اضطراری هوشمندی در کامیون های خود قرار داده است که تحت هر شرایطی از برخورد با ماشین یا جسم خارجی درجلوی کامیون جلوگیری می کند

comment