طرح كرامت چيست؟

برنامه سالانه توسط برنامه سالانه 2 هفته پیش

طرح کرامت عبارت است از مهارت هاي زندگي بومي شده كه با ويژگي هاي ذهني ،عاطفي، رواني و سني دانش آموزان دوره ابتدایی، راهنمايي و… متناسب هستند. http://yon.ir/zf2dG

comment