موسسه رادیس ( نمایندگی رسمی ایوان خانه معمار در تبریز ) برگزار می کند -دوره آموزشی پتینه کاری -دوره آموزشی وودگلس -دوره آموزشی دایموندگلس با ارائه مدرک داخلی و بین المللی راههای ارتباطی: instagram.com/eyvankhanememartbz---------- instagram.com/radistbz----------- radisacademy.ir----------- radis-tabriz.ir---------- 041-35541664 -----------041-35573169

comment