انالله انا الیه راجعون بهنام صفوی، خواننده خوب و جوان کشورمان، ساعتی قبل در سن ۳۶ سالگی در اصفهان درگذشت

comment