معتمدآریا در یک پیام ویدئویی تولد 60 سالگی ایرج طهماسب را تبریک گفت.

comment