ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

درمان شقاق با لیزر‍ یک درمان سرپایی، بدون بیهوشی و درد و خون ریزی است که با بی حسی موضعی به راحتی درون مطب انجام می‌شود و به عنوان بهترین روش درمان شقاق مورد استفاده قرار می‌گیرد. فرد مبتلا میتواند بلافاصله بعد از درمانش به محل زندگی یا کار خود باز گردد، بدون اینکه نیاز به پانسمان و بستری شدن در منزل را داشته باشد. https://clinicdarman.com/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F/

comment