نحوه آزمون مقاومت پوشش در برابر مالش متیل اتیل کتون

توسط P.mohammadi 4 ماه پیش

آزمون MEK Rub برای ارزیابی کیورینگ پوشش زینک اتیل سیلیکات استفاده می شود . علاوه بر آن این تست برای ارزیابی مقاومت پوَها در برابر مالش استفاده می شود . یک آزمون ساده که می تواند ارزیابی خوبی از کیورینگ پوشش بدهد

comment