تا خـ💞ــدا هست نا امیدی بی معنیست

Ali توسط Ali 2 سال پیش

تا خـ💞ــدا هست نا امیدی بی معنیست ببینید چه جوری از مرگ حتمی نجات پیدا میکنند

comment