وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران است که مجری قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزهٔ هنر و رسانه می‌باشد. از یازدهم آبان ماه سال ۱۳۹۵ آقای سید رضا صالحی امیری به عنوان وزیر در مصدر این وزارتخانه است.

comment