علف کش Buctril به عنوان یک علف کش پس رویشی قابل استفاده در مزارع گندم، جو، جوی زمستانه، چاودار، تریتیکاله و ذرت است که از نوع علف کش های انتخابی و تماسی و سیستمیک می باشد. www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment