اولین فروشگاه جوجه و تخم نطفه دار کارتکس دار در ایران جهت جوجه کشی محصولات: تخم نطفه دار شترمرغ تخم نطفه دار بوقلمون تخم نطفه دار مرغ در انواع نژادها.گوشتی . تخمگذار . {زینتی} تخم نطفه دار قرقاول تخم نطفه دار قوغاز تخم نطفه دار غاز تخم نطفه دار اردک تخم نطفه دار کبک دستگاه های جوجه کشی خانگی.نیمه صنعتی و صنعتی در انواع اندازه ها {درضمن فروش جوجه انواع طیور در انواع نژادها هم موجود میباشد} https://ariatoyor.com/ 09109107280 09109107360

comment