TSA thermal spray aluminium متالایز با آلومینیوم

توسط P.mohammadi 4 ماه پیش

متالایز با آلومینیوم یا پوششTSA یکی از پوششهای با عملکرد عالی برای زیر عایق می باشد . این پوشش فلزی بوده و در آن از هیچ ماده آلی استفاده نشده است برای زیر عایق از دمای -۴۵ درجه ساتیگراد تا ۵۴۰ درجه سانتیگراد مناسب است .

comment