کتاب صوتی حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی ) 5 تألیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net ================= حاکمیت عرفانی-حکومت دینی-اجبار در دین-دین موروثی-گمراهی در دین-نفاق - مسئولین حکومتی-اخلاق-عبادات-زمینه ارتکاب جرم-قاچاق مواد مخدر-فاصله طبقاتی-تقسیم عادلانه ثروت-زنان بی سرپرست-آموزش و پرورش-مبارزه با رشوه-مهاجرت-مسکن-حقوق بیکاری-اشرافیت-مبارزه با فساد-فساد مسئولین-استقلال ملی-امواج ماهواره ای-مفاسد فرهنگی-جهانی شدن-ظهور ناجی موعود-تسلیحات هسته ای-آخرالزمان

comment