سری پی ال سی های 1200 جایگزین سری های 200 بوده و در پروژه های متوسط کاربرد دارد و معمولا به صورت یکنواخت ارائه می شود . در مدلهای 1214،1215،1217 هشت کارت I/O روی رک صلی وجود دارد. درCPU 1212 سه کارت ورودی و خروجی روی رک و در CPU 1211 توانایی اضافه کردن کارت وجود ندارد که البته میتوان با استفاده از ریموت I/O ها تحت پروفی نت 128کارت و تحت پروفی باس 256 کارت اضافه کرد. سری های 1200دارای پورت اترنت و توانایی اتصال با HMI هایی که دارای این پورت است را دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت شرکت آسام ایران مراجعه نمایید: https://asamiran.com

comment