sET 200 به همان دستگاه های ریموت I/O زیمنس گفته می شود که دارای انواع مختلف از جمله ET200 M,ET200 S,ET200 PRO ,ET 200 SP و ET200 ECO می باشد. برای جایگاه های مختلف و بسته به تجهیاتی که به CPU مرکزی وصلی می شود استفاده می شود که می تواند از نظر شبکه هم Profi NET و هم profi BUS را ساپورت کند . برای کسب اطلاعات بیشتر و یا خرید به وب سایت شرکت آسام مراجعه نمایید:https://www.asamiran.com

comment