آموزش حسابداری رایگان- شرایط استرداد ارزش افزوده در شرایطی، شرکت می تواند، مالیات بر ارزش افزوده پرداختی را پس بگیرد که در این کلیپ شرایط آن ارائه می گردد.

comment