درگیری لفظی نمایندگان مجلس با یکدیگر پس از نطق جنجالی کریمی قدوسی

parvane توسط parvane 2 سال پیش

نمایندگان مجلس

comment