هوتن شکیبا مهمان این قسمت از مجموعه سی و پنج است. گفت و گوی فریدون جیرانی با هوتن شکیبا بازیگر فیلم های هلن، طبقه حساس و صداپیشه دیبی در مجموعه کلاه قرمزی را در سی و پنج ببینید.

comment