کودک دوزبانه

Kian توسط Kian 2 ماه پیش

کیان به زبان انگلیسی مانند زبان مادری مسلط است

comment