کتاب کار با علی خادم الرضا | فصل اول قسمت دوم | معرفی کتاب "22 قانون ابدی بازاریابی" انتشارات سیته

توسط Alikhademoreza 5 ماه پیش

کتاب کار با علی خادم الرضا | فصل اول قسمت دوم | معرفی کتاب "22 قانون ابدی بازاریابی" انتشارات سیته. کتاب کار مجموعه ویدئویی علی خادم الرضا است که در آن کتابهای خوب و مفید در حوزه های کارآفرینی، کسب و کار، مدیریت، مدیریت استراتژیک، بازاریابی، فروش، توسعه شخصی و تمام حوزه های مرتبط با فضای کسب و کار معرفی می شود. ------- وبسایت آموزش کارآفرینی و مدیریت کسب و کار علی خادم الرضا مدرس و مشاور کارآفرینی و توسعه کسب و کار DBA کارآفرینی دانشگاه تهران MBA مدیریت استراتژیک Elearnever سوئد MBA مدیریت بازاریابی Elearnever سوئد MBA مدیریت کسب و کار از سازمان فنی حرفه ای کشور کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه تهران www.Alikhademoreza.ir

comment