مستند اعتراض خاموش به کارگردانی میکاییل دیانی درباره خودکشی و وضعیت آن در ایران است. در این مستند چهار روایت از چهار خودکشی به تصویر کشیده شده است.

comment