تدریس و حل تست ترکیب توابع با الگوی ماشین

استاد منتظری توسط استاد منتظری 8 ماه پیش

تدریس و حل تست ترکیب توابع با الگوی ماشین، آموزشی از پروژه 6040 توسط استاد منتظری مدرس حرف اخر. ?هر سال بین 1 تا 2 سوال از این مبحث میاد که اگه الگوی ماشین رو بلد باشی عین آب خوردن سوالای این مبحث رو حل میکنی.

comment