غزل ۱۹۶ از خواجه شمس الدین محمد شیرازی متخلص به "حافظ" با صدای ماندگار زنده یاد استاد احمد شاملو تهیه و تدوین فیلم مجید خندلی در آلمان شهر برلین سال ۲۰۱۹ میلادی برار با ۱۳۹۷ هجری شمسی

comment