تقلب گسترده برگزار کنندگان انتخابات اقلیم کردستان به نفع جدایی آن

comment