ساخت تقویم تصویری یک سال(ترسیم گروهی تقویم)

توسط آی زیج 2 سال پیش

ایجاد و ساخت تقویم‌های تصویری برای 12 ماه سال در نرم افزار به عنوان خدمت(SaaS) آی زیج به صورتی که تقویم دارای موقعیت و اندازه مشخصی باشد و این موقعیت و اندازه در تمامی تقویم‌های تصویری 12 ماه سال به یک صورت ترسیم شود. این کار به آسانی و در مدت کوتاهی انجام می‌شود.

comment