ماجرای تکذیب استخدام کودک نخبه ایرانی توسط «تسلا» و «ولوو» چه بود؟

خبر و سرگرمی توسط خبر و سرگرمی 2 سال پیش

پدر حسین عطایی نخبه 11 ساله، از علت تکذیب استخدام پسرش توسط دو شرکت «تسلا» و «ولوو»، سخن گفت.

comment