نگا نکنید از دست تون رفته فوق العاده است . واقعا به صداش نمیخوره که یک همچین صدایی داشته باشه

comment