ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

یکی از جدیدترین روش های تبلیغاتی استفاده از تکنولوژی واقعیت افزوده می باشد که مدیر رسانه به عنوان یک بازوی قدرتمند رسانه ای و تبلیغاتی، مجری انجام تبلیغات مبتنی بر واقعیت افزوده می باشد. پیشنهاد می کنیم از www.modirerasaneh.com بازدید نمایید و در صورتی که نیاز به مشاوره دارید با شماره 09123649949 تماس حاصل نمایید.

comment