آموزش طراحی گرافیک در ارومیه با هدف جذب نفرات برتر هر دوره برای همکاری با شرکت برگزار میگردد و طی دوره فراگیران موضف به ارائه پروژه های تایین شده از سوی مدرس می باشند که این خود عاملیست که در پایان دوره هر فراگیر چندین پروژه آماده برای ارائه به بازار کار را خواهد داشت. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09146003002 تماس حاصل نمایید.

comment