با صدای زنده یاد استاد احمد شاملو به ترتیب گویش رباعیات ۱۴۳-۸۳-۱۱۱-۱۰۷-۱۱۵ تهیه و تدوین فیلم مجید خندلی آلمان شهر برلین سال ۲۰۱۹ برابر با ۱۳۹۷ هجری شمسی

comment