چرا دشمنی به اسم آمریکا دست به تحریم سپاه می‌زند؟

توسط دانا 6 ماه پیش

در این ویدئو خواهید دید که علت عصبانیت آمریکا از سپاه در جنگ اقتصادی چیست؟

comment