«جیمز دلینی» بعد از 10 سال زندگی در آفریقا اکنون به لندن برگشته و به دنبال انتقام گرفتن از قاتل پدرش است.سریال تابو رو در پلان با دوبله فارسی ببینین: https://goo.gl/a5LKAf

comment