پارتیشن اداری شیشه ای- مبلمان اداری بنکو-26100782

پارتیشن اداری شیشه ای مزیت های زیادی دارد. این نوع پارتیشن اداری ، استایلی مدرن به شرکت شما می دهد و مشتریان از لحظه ای که وارد شرکت می شوند، متوجه این استایل می شوند. طرح شفاف و براق پارتیشن اداری شیشه ای این امکان را فراهم می کند که نور طبیعی روز به درون شرکت بتابد. با پارتیشن اداری ، هم حریم خصوصی کارمندان حفظ می شود و در فضایی بسته، کار خود را انجام می دهند و هم دید یک شرکت اپن آفیس را دارند.

comment