سریال سایمدانگ سریالی کره ای با بازی لی یونگ آیه (یانگوم) است که در دو خط داستانی متفاوت اتفاق می افتد و...

comment