قبل از این که بخواهید مبلمان اداری خریداری کنید، باید بدانید چگونه می خواهید مبلمان اداری را چیدمان کنید. ابعاد جاهای مختلف را در نظر داشته باشید طوری که بتوانید متناسب با آن مبلمان اداری مناسب را انتخاب کنید. حتی چیزهای ساده ای مثل جای پریز برق، سایز و محل پنجره و وسایلی که در اتاق های مختلف وجود دارد، همه و همه در انتخاب مبلمان اداری باید در نظر گرفته شوند. باید مطمئن باشید که از فضای اداری خود استفاده ی بهینه برده و با توجه به سلیقه ی خود، فضا را جذاب تر کرده و به هم ریختگی کمتری در آن داشته باشید. به خاطر داشته باشید که یک فضای خالی تا زمانی که آن را با دو تا صندلی و یک میز اشغال نکرده باشید، بزرگ به نظر می رسد. به همین دلیل باید قبل از خرید مبلمان اداری، حتما فضا را اندازه گیری کنید.

comment