راه حل کاهش آمار بیکاری پیدا شد! 👈 ازبین بردن دهه شصتیا!👍👍👍

comment