قطع برق کانکسهای زلزله زدگان

Ali توسط Ali 2 سال پیش

🎥 رفتن برق کانکسای مردم زلزله زده رو قطع میکنن بخاطر بدهی.!! کی وقت کردیم اینقدر پست و نامرد بشیم

comment