علف کش تضمینی پسیفیکا برای از بین بردن علف های هرز باریک برگ مزارع گندم به صورت صد درصد تضمینی به کار می رود. www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment