در این ویدیو دکتر ذاکری به بررسی و توصیف درد های مفاصل و انواع درمان هایی که در دسترس افراد قرار دارد پرداخته است

comment