سرقت خونسردانه از صندوق یک سوپرمارکت در خانی‌آباد

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 11 ماه پیش

یک سارق جوان اقدام به سرقت پول از صندوق یک سوپرمارکت در منطقه خانی‌آباد تهران کرد.

comment