سیل در استان گلستان

کلید اسرار توسط کلید اسرار 5 ماه پیش

سیل گلستان تمام خانه‌های شهر را زیر آب برد و عید را با کام مردم تلخ کرده است.

comment