مصاحبه با حسام مرادبیگی ( رتبه 2 کنکور)

استاد منتظری توسط استاد منتظری 9 ماه پیش

مصاحبه با حسام مرادبیگی، رتبه 2 کنکور ✅کسی که با کمک محاسبات تونست 10 دقیقه زمان تو شیمی ذخیره کنه و تمام محاسبات شیمی رو درست حل کنه? ?حتما بارها شده که سرجلسه آزمون یا موقع حل تمرین، کسرهای موجود تو مسائل شیمی دیوونتون کرده?? اما هم اکنون این فرصت رو داری که کسرهای غول آسای تو صورت و مخرج کسر رو زیر 10 ثانیه جواب بدی با کمک استاد عبدالرضا منتظری??

comment