دستگاه ارده گیری بتین با قابلیت تولید حداقل 30کیلوگرم در ساعت دستگاه ارده ساز دارای سنگ طبیعی و دستگاه ارده دارای قابلیت تولید ارده و کره بادام زمینی فندق پسته و... www.betinco.com - 09133374767

comment